Følg os på Facebook

Heros Historie

Begyndelsen
Stifteren Edvin Jensen kom til Frederiksværk i 1924, og med sig havde han en stor viden om brydning fra sin moderklub DAN i København, som dengang var den mest betydende danske brydeklub. Opstarten blev i Frederiksværk Idrætsforening i den kommunale skoles gymnastiksal. D. 26. marts 1926 stiftedes AK Heros, og træningen fortsatte på Skovlyst gennem en årrække, derefter på Hotel Arresø. I 1969 flyttedes til Barakken på Syrevej, det tidligere hagllager fra Hærens Krudtværk. I 1981 udbyggedes denne og blev til den bygning, der kendes i dag og stadig er klubbens hjemsted.

Klubben viser styrke
Heros begyndte snart at vise sin styrke, og dygtige folk på formands- og trænerposterne fik klubben frem i forreste række af dansk brydning, og dér er den forblevet gennem alle årene. Flytningen til Syrevej og dermed det at have fuld rådighed over lokalerne ugen igennem var af uvurderlig betydning. For tiden er der længere mellem mesterskaberne end tidligere, men stadig er det et faktum, at Heros den dag i dag topper ranglisten over vundne Danmarks- og Sjællandsmesterskaber og vil gøre det lang tid endnu. Og så er senior-holdmesterskaber endda ikke indregnet, hvor klubben har vundet flere end de øvrige mesterskabsklubber tilsammen. Heros har således gjort sit til, at Frederiksværk er kommet på Danmarkskortet.

… og har store ambitioner
Klubben fik tidligt store ambitioner og øjnene op for vigtigheden af udvikling og nye impulser. Man importerede derfor gennem mange år den ene dygtige træner efter den anden, flest svenskere men også en polsk, finsk, russisk og sidst en estisk kapacitet. Flere verdensmestre var imellem og lærte den tids brydere mange nye greb, som er givet videre til efterfølgerne gennem årene.

Omfattende aktivitet
Igennem alle årene har der været en omfattende aktivitet med deltagelse i et væld af stævner og rejser i ind- og udland, deltagelse i landskampe, olympiader og andre store internationale arrangementer.


Det økonomiske grundlag
Til alle de mange aktiviteter er der behov for penge. Der kom for alvor gang i indtjeningen i 1960-erne, hvor den daværende formand fandt på mange forskellige indbringende arrangementer, mest kendt nok Centrumfesterne, der blev holdt fra 1966 til 1988 , hvor grunden til Heros ret pæne formue blev lagt. I 1943 fandt man på at lave et veteranstævne med showkampe og efterfølgende medlemsbal 1. juledag på Grand Hotel. I 1973 flyttedes ballet til Frederiksværkhallen, hvor det siden har været afholdt og stadig holdes. Juleballet blev fra starten en stor økonomisk succes og har siden udgjort klubbens hovedindtægtskilde.

Journalistisk omtale
Heros har altid fået meget omtale i Frederiksværk Ugeblad. Utallige stævner er refereret, resultater bragt og artikler skrevet. I 1996 kulminerede dette med, at bryderen Michael Ingel modtog bladets pris som byens bedste idrætsudøver. Dette blev tangeret i 2001 af Ole Rosengren, der opnåede en meget flot 2. plads samme sted. Året efter, i 2002, nominerede Ugebladet 4 kandidater til årets sportspris. 2 af disse var bryderne Karsten Jensen og Ole Rosengreen, som begge var blevet såvel Sjællandsmestre som Danmarksmestre. Pga. Ugebladet ikke så sig i stand til at kåre en enkelt kandidat, og alle 4 kandidater måtte derfor dele æren.


Klubbladet

Sit eget blad har klubben haft siden 1957. Titlen var dengang “Nyt fra Heros”. Senere blev det til “Heros Nyt”. Bladet døde hen et par år i 70-erne men opstod igen i 1978 på initiativ af Pillerik (Poul Erik Henriksen). Navnet var “Heros-Måtten” eller i daglig tale blot “Måtten”. Navnet er inspireret af den lokale ugeavis, hvis kælenavn er Gulvmåtten, kombineret med, at en brydemadras i bryderslang benævnes en måtte. Bladet findes på de lokale skoler, på biblioteket og kan afhentes i klubhuset. En stor skare annoncører bidrager til bladets eksistens, ligesom den utrættelige redaktør James Jørgensen, hvis store indsats og dygtige skribentvirksomhed er årsag til bladets høje standard.

Splittelsens tid
Et trist kapitel i Heros historie startede i 1999. En tidligere formand og aktiv træner i klubben blev erklæret uønsket af den siddende bestyrelse pga. intern uenighed. Det fik flere bærende kræfter til at trække sig fra deres poster og kulminerede på generalforsamlingen i 2000, hvor en ny bestyrelse blev valgt og den gamle afsat. Følgen blev en kedelig splittelse, idet den daværende bestyrelse sammen med en række forældre og børn valgte at forlade klubben og melde sig ind i brydeklubben Viking i Frederikssund. Til gengælde betød det også arbejdsro, og efter kort tid var der lige så mange børn i klubben som før adskillelsen.


Nyt klubhus
I årene fra 1999 til 2003 blev der blevet arbejdet ihærdigt med at skaffe et nyt klubhus til afløsning af den efterhånden meget nedslidte barak på Syrevej. Kommunen var meget forstående for behovet, og det endte med en renovering og udbygning af det gamle klubhus. Et meget stort projekt, som gav klubben optimale træningsforhold og mulighed for at afvikle mindre stævner i egne lokaler.


Navne i Heros
Heros historie er også historien om en række mennesker, der har ydet en indsats langt ud over det sædvanlige. Rækken af personer, der fortjener omtale, er meget lang. En mindre del af disse er endt som æresmedlemmer, og af pladsmæssige årsager er det valgt kun at omtale disse.