Galleri

Heros Venners Historie

Heros Venner blev stiftet i 1945.
Aktivitetsniveauet har været noget varierende gennem årene, de første år uden større livstegn men så kom Heros i pengenød, og venneforeningen trådte hjælpende til med andespil, efterårsfester og sommerudflugter, der senere blev til cykelture, alt sammen for at kunne yde en skærv til Heros arbejde.
Heros Venner var også første donor til James Jørgensen-fonden, hvis renteindtægter den dag i dag anvendes til unge bryderes rejser og i andre særlige tilfælde.

Af 50-års jubilæumsskriftet udsendt i 1995 fremgår følgende:

1945:
1. juledag samledes en kreds af gamle Herosbryderre på Hotel Arresø og stiftede en støtteforening til Atletklubben Heros og gav den navnet "Heros Venner".
Der tilmeldte sig straks 20-25 medlemmer.

1946:
Kassebeholdningen udviste kr. 26!
1956:
Første andespil gav 450 kr. i overskud.

1957:
Kontingentet fastsættes til 3 kr. pr. år!

1958:
Medlemstallet er i nærheden af 100.

1962:
Det meddeles, at foreningens fornemmeste opgave er at yde præmier til drengebryderene.
Formuen andrager nu kr. 4500.

1964:
Kontingentet hæves til 5 kr. pr. år.

1967:
Foreningens formue er vokset til 8400 kr. I anledning af indvielsen af det nye klubhus på Syrevej skænkes Heros 1000  kr.

1973:
Andespillene sløjfes grundet for ringe indtjening på samme.

1975:
Første cykeltur med stor tilslutning. Formuen er nu på kr. 21500.
Kontingentet sættes op til kr. 15 pr. år.

1979:
Kurt Madsen vælges som formand i stedet for James Jørgensen, der igen var blevet formand for Heros.

1982:
Det vedtages at lave en fond til minde om James Jørgensen med en startkapital på kr. 5000 i anledning af dennes 60 års fødselsdag.

1984:
Det besluttes at give førstegangs seniordanmarksmestre et af Bing og Grøndals store årskrus.
Samme år afgår Peter Petersen ved døden og testamenterer kr. 50.000 til James Jørgensen-fonden.

1985:
Medlemstallet er nu 199.

1990:
Der etableres en Danmarksmesterklub i Heros.

1994:
Formuen er vokset til kr. 150.000.

1995:
Der bevilges kr. 10.000 til en USA-tur for 20 unge Herosbrydere.
Fra James Jørgensen-fonden ydes et tilsvarende beløb.
 

Æresmedlemmer

Inger Andersen 1979
Helge Spøhr 1981 Kasserer 1955-1958, bestyrelsesmedlem 1957-1981
Knud Frederiksen 1986 Sekretær 1955-1978
Anker Andersen 1986 Formand 1955-1974, bestyrelsesmedlem 1974-1991