Hvad er Heros Venner?

Heros Venner er en støtteforening og har til formål at:

  • Være bindeled mellem Heros og dens ældre medlemmer, således at interessen for 
    Heros vedligeholdes
  • Yde støtte til Heros
  • Yde passende lejligheder at yde opmuntring og lignende til aktive Heros brydere.

Du kan læse mere om Heros Venner på heros-venner.dk

Nyt fra Facebook