Heros Venner Historie

Heros Venner blev stiftet i 1945. Aktivitetsniveauet har været noget varierende gennem årene, de første år uden større livstegn men så kom Heros i pengenød, og venneforeningen trådte hjælpende til med andespil, efterårsfester og sommerudflugter, der senere blev til cykelture, alt sammen for at kunne yde en skærv til Heros arbejde.
Heros Venner var også første donor til James Jørgensen-fonden, hvis renteindtægter den dag i dag anvendes til unge bryderes rejser og i andre særlige tilfælde.

Af 50-års jubilæumsskriftet udsendt i 1995 fremgår følgende:

1945:
1. juledag samledes en kreds af gamle Herosbryderre på Hotel Arresø og stiftede en støtteforening til Atletklubben Heros og gav den navnet “Heros Venner”.
Der tilmeldte sig straks 20-25 medlemmer.

1946:
Kassebeholdningen udviste kr. 26!

1956:
Første andespil gav 450 kr. i overskud.

1957:
Kontingentet fastsættes til 3 kr. pr. år!

1958:
Medlemstallet er i nærheden af 100.

1962:
Det meddeles, at foreningens fornemmeste opgave er at yde præmier til drengebryderene.
Formuen andrager nu kr. 4500.

1964:
Kontingentet hæves til 5 kr. pr. år.

1967:
Foreningens formue er vokset til 8400 kr.
I anledning af indvielsen af det nye klubhus på Syrevej skænkes Heros 1000  kr.

1973:
Andespillene sløjfes grundet for ringe indtjening på samme.

1975:
Første cykeltur med stor tilslutning.
Formuen er nu på kr. 21500.
Kontingentet sættes op til kr. 15 pr. år

Nyt fra Facebook