Senior- og Veterantræning

Træningen er primært motions- og hyggetræning.
Opvarmingen består som regel af Boldspil efterfulgt af. Cross- og/eller Brydetræning.
Der er et godt sammenhold på holdet med meget fokus på det social.
Der trænes som regel med høj intensitet.

Nyt fra Facebook